Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ο θόρυβος βασανίζει τους μαθητές της Θεσσαλονίκης!


Χαμηλότερες οι επιδόσεις των μαθητών στα θορυβώδη σχολεία 

Όπως ανακοίνωσε χθες 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκπονήθηκε από το αρμόδιο τμήμα μελέτη περιβάλλοντος θορύβου στα σχολεία των Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελευθέρων Χώρων υλοποίησε κατά τον θερινή περίοδο 2011 (Μάιο, Ιούνιος) μια έρευνα για την εκτίμηση της επίδρασης του θορύβου στην μαθησιακή διαδικασία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια ενός γενικότερου προγράμ­ματος καταγραφής και χαρτογρά­φησης της ηχορύπανσης στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα έγινε με συνέντευξη και συμπλή­ρωση ερωτηματολογίου στην οποία συμμετείχαν από πλευράς Δήμου η περιβαλ­λοντολόγος Πολυξένη Τσιμενίδου και η ασκούμενη σπουδάστρια Άννα Μανασσή.  
Συνολικά διαπιστώθηκε ότι τα 18 από τα 24 σχολεία του δείγματος, δηλαδή το 75%, αντιμετωπίζει πρόβλημα ηχορύπανσης προερχόμενο από τον περιβάλλοντα θόρυβο. Στην Α΄ Κοινότητα το πρόβλημα παρουσιάζεται στα 7 από τα 9 σχολεία, στη Β΄ στα 4 από τα 8 και στη Γ΄ στα 6 από τα 7. Τα σχολεία της Α΄ Κοινότητας εμφανίζουν κακή έωςαπαράδεκτη κατάσταση ως προς την ηχορύπανση, της Β΄ καλή έως μέτρια και της Γ΄ κακή έως πολύ κακήκατάσταση. Έτσι, οι μισοί εκπαιδευτικοί και μαθητές δυσκολεύονται να διδάξουν ή να μελετήσουν, καθώς εκτίθενται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής βάρδιας, σε ενοχλητικά επίπεδα θορύβου. Οι ώρες μέγιστης έκθεσης σε θόρυβο εμφανίζονται κυρίως από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 13:00 το μεσημέρι. Οι πηγές θορύβου διαφοροποιούνται. Συγκεκριμένα, στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα τη μεγαλύτερη όχληση προκαλούν τα αυτοκίνητα, τα δίκυκλα και οι ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες, στη Β΄ Κοινότητα τα δίκυκλα και οι κατασκευές, ενώ στη Γ΄ Κοινότητα τααυτοκίνητα και τα μηχανάκια αποτελούν τις κυριότερες πηγές θορύβου, καθώς στην περιοχή αυτή τα περισσότερα σχολεία βρίσκονται πάνω σε στενούς και με μεγάλη κυκλοφορία δρόμους, όπως η Ολυμπιάδος και η Κασσάνδρου (οδικές χαράδρες).
Παρατηρήσαμε ότι η ίδια η χωροθέτηση των σχολείων καθιστά επιτακτική την αντιμετώπιση του θορύβου με πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας, διότι τα περισσότερα σχολεία βρίσκονται πάνω σε πολύβοους δρόμους. Έτσι, δεν υπάρχει καμία εναλ­λακτική δυνατότητα τοποθέτησης των τάξεων στα πιο ήσυχα σημεία των κτιρίων, διότι απλά αυτά τα μέρη δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από μελέτες που έγιναν από την Αμερικανική Εταιρεία Ωτολογίας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που έκαναν μάθημα σε τάξεις που βρίσκονταν στην πιο θορυβώδη πλευρά του σχολείου είχαν χαμηλότερους βαθμούς από ό,τι εκείνα των οποίων οι τάξεις ήταν στην ήσυχη πλευρά. Στην παρούσα έρευνα οι ενοχλητικοί ήχοι που ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές περι­γράφονται ως έντονοι, ρυθμικοί και διαρκείς, ενώ χαρακτηρίζονται τα σχολεία ως «Ροκ Σχολεία» 
Με βάση τα παραπάνω, τα μέτρα ηχοπροστασίας στις σχολικές μονάδες θεωρούνται απαραίτητα, ενώ με ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συντάσσεται και το σύνολο των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, με την αλλαγή κουφωμάτων (διπλά τζάμια) και την τοποθέτηση κατάλληλων αντιθορυβικών υλικών εντός των τάξεων, η κατασκευή ηχοπετασμάτων/ ή ηχοπαγίδων περιμετρικά των σχολείων, εντός ή εκτός του προαύλιου χώρου, ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων, η αλλαγή του οδοστρώματος στις οδούς που βρίσκονται περιμετρικά των σχολείων, με την τοποθέτηση κατάλληλου αντιθορυβικού τάπητα, οι αυστηρότεροι έλεγχοι στις εξατμίσεις των δικύκλων από τις αρμόδιες αρχές, η τοποθέτηση ειδικού σιγαστήρα από τους οδηγούς ή αντικατάσταση των παλαιού τύπου εξατμίσεων με νέες αντιθορυβικής τεχνολογίας, η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για οδηγούς και πεζούς έξω από τα σχολεία, ηκατάργηση των στάσεων λεωφορείων που βρίσκονται μπροστά από τις σχολικές μονάδες και επανατοποθέτηση αυτών σε πιο ουδέτερα, ως προς την ανάγκη ηχοπροστασίας, σημεία, η χρήση κατάλληλων ηχοπετασμάτων, από τους αρμόδιους, σε κάθε κα­τασκευή που γίνεται κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές και για όσο διαρκεί αυτή, ο σχεδιασμός ζώνης «ησυχίας» γύρω από τις σχολικές μονάδες, αλλά και γύρω από άλλες ευπαθείς ομάδες πολιτών (νοσοκομεία, γηροκομεία κλπ.), ο κατάλληλος κυκλοφοριακός σχεδιασμός, που θα λαμβάνει υπόψη την επιβάρυνση που η κυκλοφορία προκαλεί στα επίπεδα ηχορύπανσης και η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ηχο­ρύπανσης.
Η ηχορύπανση πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως κριτήριο ποιότητας ζωής σε μια περιοχή και να αποτελεί βασική παράμετρο χωροταξικού σχεδιασμούΗ καλλιέργεια αντιθορυβικής συνείδησης θα πρέπει να υιοθετηθεί τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, όσο και από τον κάθε κάτοικο της πόλης ξεχωριστά. Διότι πρόκειται για μια μορφή ρύπανσης που οφείλεται εξολοκλήρου στον άνθρωπο και μόνο ο ίδιος μπορεί να την εξαλείψει. Οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης οφείλουν να προστατέψουν τις πιο ευπαθείς ομάδες πολιτών, όπως είναι τα παιδιά, από το άγχος, την απόσπαση προσοχής και οποιαδήποτε άλλη ψυχοσωματική διαταραχή δημιουργείται από την ηχορύπανση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ [kathimerini.gr]

ΤΟ ΕΙΔΕΣ. ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΣ;

Μια νύχτα στη μεσαιωνική πόλη, Ρόδος 2011 @Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος